Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V).

vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). gevestigd en kantoorhoudende te Oosterhout (4902 TT) aan de Everdenberg 6, hierna te noemen “vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V).” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). u over de manier waarop vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). worden aangeboden op www.vannatuurlijk.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Persoonlijk
  vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). past wat u op www.vannatuurlijk.nl ziet aan op uw interesses. vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.
 2. Doel
  vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.vannatuurlijk.nl, gaat u akkoord met deze Privacy
  Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. W ij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V)..
 3. Bestelling
  Voor uw bestelling heeft vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw
  bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum. Als u op www.vannatuurlijk.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). dat doet.
 4. Uw account
  In uw account op www.vannatuurlijk.nl slaat vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, opgegeven informatie en interesses, gegevens over uw eerdere bestellingen & reviews die u hebt geplaatst.
 5. Klantenservice
  U kunt bellen & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt
  vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.
 6. Nieuwsbrieven
  U kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via link in verstuurde nieuwsbrief.
 7. Klantbeoordeling
  Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.
 8. Prijsvragen
  A ls u meedoet aan een actie of prijsvraag, vraagt vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). om uw naam, adres en e-mailadres om de actie te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op reclameacties te meten.
 9. Persoonlijk winkelen
  Op basis van uw eerdere bezoeken aan www.vannatuurlijk.nl houdt vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). uw winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). haar aanbod aan u daarop aanpassen. vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere aankopen. Lees op meer over cookies en hoe u ze uit kunt zetten.
 10. Verbetering van diensten vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. A ls derden dat onderzoek voor vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). uitvoeren, geeft vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.
 11. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan vanNatuurlijk
  (Wolterinck Event Decoration B.V). uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke
  verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.
 12. Achteraf betalen
  Als u artikelen koopt en niet meteen betaalt, kan vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). uw kredietwaardigheid toetsen. vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). kan daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden. Voor dat onderzoek kan vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). uw gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken.
 13. Zakelijke klanten
  Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). deze gegevens net zoals die van andere klanten van vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V)..
 14. Social media
  Op sommige plekken op www.vannatuurlijk.nl, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). krijgt geen toegang tot uw social media-account.
 15. Andere doeleinden
  Tot slot kan vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

 • De doorgifte geschiedt aan een door vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden
  vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
 • vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

 1. vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar privacy@vannatuurlijk.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. A ls u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

 1. Het is mogelijk dat vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.vannatuurlijk.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V).

 1. vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). verwerkt ten behoeve van www.vannatuurlijk.nl. vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

 1. vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.vannatuurlijk.nl, tenzij vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

 1. vanNatuurlijk (Wolterinck Event Decoration B.V). behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.vannatuurlijk.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.vannatuurlijk.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.vannatuurlijk.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 23-05-2018.